Uppgradera din BoardMaster NT

Den första BoardMaster modellen som fungerade under Windows operativsystem.


Systemet var banbrytande i det avseende att man då för första gången kunde använda färgkameror för analys av sågvarors kvalitet. Detta ledde till helt nya möjligheter att utföra kvalitetssortering av sågvaror. Detekteringen av vankant, kvistar och deformationer blev avsevärt förbättrad, jämfört med vad som tidigare varit möjligt.

Utvecklingen har hela tiden fortsatt och det går inte att jämföra ett äldre system med ett nyare vad gäller defektdetektering och underhåll.

Du kan snabbt och smidigt uppdatera ditt gamla NT-System till ett HDL-System. Du behåller den befintliga mätramen och tekniken byts ut till den senaste med full support.


Mer info om BoardMaster HDL


Läs mer om vad det innebär att uppdatera och vilka förbättringar som gjorts från BoardMaster NT till HDL.