StickSorter kvalitetssäkrar ert omlopp av strön och sorterar automatiskt bort de exemplar som inte uppfyller era krav. Ni får där igenom en snabbare, säkrare och mer effektiv ströläggning. 

StickSorter var det första systemet i drift i världen av sitt slag och är ett naturligt nästa steg när ni behöver öka tillgängligheten i er ströläggning. 

Systemet kräver väldigt lite underhåll, har låg ägandekostnad och ställs in med bara ett fåtal parametrar via det intuitiva användargränssnittet. 

Med fokus på snabbhet, precision och användarvänlighet blir StickSorter ett modernt inslag i ert sågverk.   


Fördelar med StickSorter By Adec :

  • Skapar en jämnare drift med färre stopp ochstörningar i ströläggningen, vilka annars kan orsaka flaskhalsar.
  • Ni slipper strön som slits ned, går sönder och som kan fastna i ströläggaren.
  • Kräver väldigt lite underhåll.
  • Har ett modernt, användarvänligt gränssnitt.
  • Ni slipper manuell utsortering av strön.
  • Genom att analysera produktionsdata kan ströhanteringen förbättras ytterligare med ökad strölivslängd som följd.


Vill ni veta mer om StickSorter kan ni ladda ner produktbladet eller besöka Sticksorters egna hemsida.