ScanWare grundades år 2002 och är ett privatägt företag. 

Vi har över 30 års erfarenhet av kvalitetsoptimerande sorteringssystem till sågverksindustrin.

ScanWare hanterar marknadsföring, försäljning och service av FinScan´s produkter i Sverige och Norge. ScanWare hanterar även Adec´s produkter inom Sverige och Norge.


ScanWare har som mål att hela tiden lyfta traditionell sortering för att kunna möta en marknad med framtidens behov. De viktiga komponenterna i systemen vi använder tillverkas under eget tak vilket gör att utvecklingen och service blir mycket effektiv. Vi lyssnar på våra kunder och med vår gemensamma erfarenhet och vårt kunnande tar vi tillsammans fram det optimala instrumentet för att få maximalt värdeutbyte i alla delmoment - strölinjen, kantningen, råsorteringen, justerverket och hyvellinjen.

Kontinuerlig utveckling och forskning för framtiden ger oss hela tiden nya verktyg så som BUZZARD, den senaste AI-tekniken och hållfasthetssortering enligt EN 14081-2 inbyggd i BoardMasterNOVA-systemet.