Södra Wood Unnefors förnyar!

13.02.2020

Södra Wood fortsätter med FinScan på ytterligare ett av sina sågverk, Södra Unnefors.

Vi tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot att följa utvecklingen framöver då vi vet att det finns ännu större planer för sågverket under 2020.

Installation sker i Mars 2020.