SCA Bollsta investerar i 2 st StickSorter By Adec

02.08.2018

SCA Timber Bollsta sågverk investerar i 2 stycken StickSorter -system för leverans i årsskiftet, de mekaniska lösningarna kommer delvis från sågen själv och delvis från Framtec.