Rågsveden, Sveden Trä AB investerar i HDL

13.06.2016

Rågsvedens såg i Äppelbo, uppdaterar sitt BoardMaster NT-system till BoardMaster HDL vilket innebär att de nu kommer att få det senaste gränssnittet och programvaran samt LED belysning. Installationen kommer att ske i augusti.