FinScan BoardMasterNOVA till Martinsons Bygdsiljum!

14.03.2019

Martinsons väljer att investera i FinScan BoardMasterNOVA till justerverket i Bygdsiljum.

Efter ett framgångsrikt samarbete sedan många år tillbaka väljer nu Martinsons återigen att satsa på FinScan när det är dags att göra investeringar i sorteringen.  

På Martinsons Bygdsiljum kommer vi installera det senaste systemet FinScan BoardMasterNOVA. Ett värdeoptimerande kamerasystem med Multiangle, NIR-belysning, Buzzard AI-teknik och komplett hållfasthetssortering för både gran och furu enligt EN 14081-2.

Vi ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Martinsons Bygdsiljum och tackar för fortsatt förtroende för FinScans värdeoptimerande kvalitetssortering.

Installation kommer ske sommaren 2019.