BoardMasterNOVA till Derome Timber

17.12.2018

Derome Timber investerar i ett BoardMasterNOVA -system för att kunna sortera spontat virke, installationen kommer att ske efter semestern 2019. Derome Timber har erfarenhet av att kvalitetssortera med BoardMaster eftersom de har ett BoardMasterNOVA -system i råsorteringen sedan 2014