FinScan EndSpy

BoardMaster-EndSpy (BoardMaster-ES), består av en ultrasnabb matriskamera, LED-belysningsenheter inklusive styrenhet, en banpulsgivare samt en effektiv Windows-dator med en Full-HD-monitor.BoardMaster-EndSpy-systemet kan enkelt kopplas till sorterings- och kantningssystemen BoardMaster-GS, -FS och -E, men kan också levereras som en "stand-alone"-enhet. 

BoardMaster-EndSpy utnyttjar en ytterst kort exponeringstid för att ta bilder med en hög frekvens av ändan på de virkesbitar som passerar kameran, och letar fram årsringarna samt eventuella ändsprickor samt färgdefekter. Utgående från årsringarna uträknas även märgens position, oberoende av om den är synlig eller ligger utanför virkesbiten. Med hjälp av analysen av den tagna bilden kan man t.ex.- beräkna avståndet mellan årsringarna (minimum, maximum, medeltal)- räkna ut bitens densitet- med hjälp av märgens position eller bitens kupighet styra en vändare- utföra en 2ex/3ex/4ex-identifiering.

Nyttan med EndSpy:

 • produktionsstyrning och optimering på såg- eller hyvelverk
 • detektering av kärn- och splintved
 • sortering och kvalitetsbestämning
 • hållfasthetssortering (försortering/slutsortering)
 • vändarstyrning baserad på märgposition och kupighet

Huvudegenskaper som EndSpy analyserar:

 • tillväxt
 • årsringsintervall
 • märgposition
 • bitens position i stockens sågmönster (inre/yttre virkesbit)
 • andelen sommarved/vårved
 • fiberriktningen: stående och liggande årsringar
 • defekter i brädändan (t.ex. sprickor, hål)
 • blånad och röta i brädändan (som procent av brädändsytan)

Teknisk specifikation för EndSpy:

 • CCD-färgmatriskamera
 • LED-belysning
 • upp till 240 virkesbitar per minut
 • industriell PC-dator med Windows 7/8
 • mått: 600 x 420 x 500 mm
 • stativhöjd: 500 - 1000 mm
 • avstånd till mätobjektet: justerbart inom intervallet 200 - 400 mm
 • vikt: 60 kg

Vill du veta mer om EndSpy kan du ladda ner produktbladet via länken här nedanför.