Din specialist inom värdeoptimerande kvalitetssortering

ScanWare har som mål att hela tiden lyfta traditionell sortering för att kunna möta en marknad med framtidens behov. De viktiga komponenterna i systemen vi använder tillverkas under eget tak vilket gör att utvecklingen och service blir mycket effektiv. Vi lyssnar på våra kunder och med vår gemensamma erfarenhet och vårt kunnande tar vi tillsammans fram det optimala instrumentet för att få maximalt värdeutbyte i alla delmoment - strölinjen, kantningen, råsorteringen, justerverket och hyvellinjen. 

What We See Is What You Saw