WoodLive

WoodLive är verktyget som ger en produktionsanalys i realtid, BoardMaster´s information och statistik kan visas valbart i realtid. Detta ger en helt annan översikt av produktionen och varje körorder kan lagras för att senare ta fram den som referens vilket underlättar kontrollen i realtid.