StickSorter

 
StickSorter
kvalitetssäkrar ert omlopp av
strön och sorterar automatiskt bort de
exemplar som inte uppfyller era krav.
 
Ni får därigenom en snabbare, säkrare och mer
effektiv ströläggning. StickSorter är det första
systemet i drift i världen av sitt slag och är ett
naturligt nästa steg när ni behöver öka tillgängligheten
i er ströläggning.
 
Med fokus på snabbhet, precision och användarvänlighet
blir StickSorter ett modernt inslag i ert
sågverk. Systemet kräver väldigt lite underhåll,
har låg ägandekostnad och ställs in med ett litet
antal parametrar via det intuitiva användargränssnittet.
 
Fördelar
Skapar en jämnare drift med färre stopp och
störningar i ströläggningen, vilka annars kan
orsaka flaskhalsar.
Ni slipper strön som slits ned, går sönder och
som kan fastna i ströläggaren.
Kräver väldigt lite underhåll.
Har ett modernt, användarvänligt gränssnitt.
Ni slipper manuell utsortering av strön.
Genom att analysera produktionsdata kan
ströhanteringen förbättras ytterligare med ökad
strölivslängd som följd.
 
Ladda ner produktbladet
 
Ladda ner filmen
 
Gå till hemsidan