ScanMate

 
ScanMate är ett system för precisionsmätning av tjocklek och bredd på tvärmatat virke.
Det ger inte bara omedelbar återkoppling om produktionens kvalitet. 
Mer pålitliga och precisa mätdata innebär ett förbättrat beslutsstöd och 
i förlängningen en effektivare produktion i hela sågverket.