Om oss 

 

ScanWare i Sverige AB

Startade  den 1 augusti, 2002 och är ett privatägt bolag. Företagets säte ligger i Persbylånga, Örbyhus i Tierps kommun. 

ScanWare marknadsför och säljer samt håller reservdelar och service för 

FinScan´s BoardMasterNOVA, EndSpy och MoistSpy-system och 

ADEC´s StickSorter, WaneScan, ScanMate och WoodLive-system

Våra övriga kontor ligger i Nyköping och Åre, dessa kontor hanterar service, reservdelar och teknik.

 

Sedan starten har vi utvecklat och marknadsfört BoardMasterNOVA, BoardMaster HDL, EndSpy, MoistSpy samt övriga BoardMaster-system från FinScan Oy i Sverige och Norge. Vi marknadsför även StickSorter, WaneScan, ScanMate och WoodLive från ADEC Automation AB. Detta gör att vi kan leverera mera kompletta lösningar till sågverken. Tillsammans har vi levererat över 450 optimerings-system till lika många nöjda kunder i 19 länder.

 

Våra sorteringssystem ligger idag i framkant. Vi har över 40 års erfarenhet av värdeoptimerande kamerasorteringar. Systemen är väl kända av de mekanik och automations företag som finns på marknaden vilket borgar för en lyckad och snabb installation.

Service, underhåll och kontinuerlig utbildning är en av våra starka sidor. Vi har idag ett väl utbyggt modernt servicenät med snabb reservdelshantering och färdiga avtal som gör att Ni alltid kan känna er trygga i er sortering. Online-tjänster liksom personliga besök gör att systemen hela tiden presterar sitt yttersta. På så sett får våra användargrupper höra om det senaste och vi får viktig feedback, nyttan att utbyta erfarenheter är enormt viktig i arbetet att få fram det värdefulla utbytet.

 

Vi utvecklar systemen hela tiden utifrån olika marknadskrav och vi har också utvecklat insticksmoduler för olika vidareförädlingsapplikationer som t.ex. hållfasthetssortering, komponentsortering, olika kap och klyvningsfunktioner för att nämna några. I systemet satsar vi på att kunna presentera statistik både som historia och i realtid bättre för att våra kunder lätt skall kunna justera och få fram de optimala lösningarna.

Användargränssnitten måste vara enkla och överskådliga och med dagens teknik kommer vi mycket närmare användaren än förr, t.ex. med mobila enheter som smarta telefoner, stora bildskärmar där all information valbart kan visas gör systemen flexibla och lättanvända.

Vår högsta prioritet är nöjda kunder. Vår största fördel är vårt kunnande och våra år av erfarenhet i värdeoptimerande kvalitetssorteringar.