SCA Timber Bollsta sågverk köper StickSorter

02.08.2018 13:15

SCA Timber Bollsta sågverk köper 2 stycken StickSorter -system för leverans i årsskiftet, de mekaniska lösningarna kommer delvis från sågen själv och delvis från Framtec.