Karl Hedin, Karbenning köper HDL

09.11.2015 10:56

Karl Hedin, Karbenning uppdaterar sin BoardMaster till HDL-versionen vilket innebär att de nu kommer att få det senaste gränssnittet och programvaran samt LED. Installationen kommer att ske i december.