Bäckebrons Sågverk AB investerar i ett BoardMaster HDL-system

18.08.2016 14:38

Bäckebrons Sågverk AB investerar i ett BoardMaster HDL-system, Leverans av det nya HDL-systemet kommer att ske under hösten.