BoardMasterNOVA

BoardMasterNOVA är ett helt nyutvecklat mätsystem för värdeoptimerande automatisk kvalitetssortering. I det nya systemet fotograferas virkesbitarna från 10 olika mätriktningar medMultiAngle- och MultiFreq-teknik. Båda flatsidorna fotograferas från tre riktningar samt vardera kantsidan två gånger i 45° vinkel. Den nya metoden garanterar att virkets egenskaper och defekter kan analyseras med mycket stor noggrannhet. 

Defekter som deformation, sprickor och färgberoende defekter kan nu analyseras bättre än någonsin tidigare. Den bättre upplösningen i FinScan's nyutvecklade matriskameror innebär att man avsevärt förbättrar mätnoggrannheten i defektdetekteringen och därigenom sorteringsresultatet.

                

BoardMasterNOVA-systemet sänder de nya matriskamerorna bilddata över Ethernet-anslutningar till datorer med hög prestanda. LED-lampor med lång livslängd garanterar en stabil och jämn belysning av virkesbitarna. Operatörerna kan styra och övervaka systemet med allt ifrån vanliga mobilskärmar och surfplattor till 42” bildmonitorer.

BoardMaster versioner

  •             BoardMaster HDL, kostnadeffektivit system för grundläggande sortering.
  •             BoardMasterNOVA, modernt system för krävande applikationer
  •             BoardMasterNOVA-N, system med vilket brädorna inte behöver vändas

                     

   

        TEKNIK

        MultiFreq-belysning ger en hög kontrast på bilden, t.ex för att detektera defekter som röta och blånad.

    
 
        FinScan-kamerorna ger en pixelstorlek på 0,25 kvadratmillimeter på virkesytan. 
    
    
 
      Texturmätning, följer fiberriktningar med mycket hög noggranhet vilket gör det möjligt att skilja smuts från verkliga defekter.