Vi är specialister på värdeoptimerande brädsortering. ScanWare har som mål att hela tiden lyfta traditionell sortering för att kunna möta en marknad med framtidens behov. De viktiga komponenterna i systemen vi använder tillverkas under eget tak vilket gör att utvecklingen och service blir mycket effektiv. Vi lyssnar på våra kunder. Med vår gemensamma erfarenhet och kunnande tar vi tillsammans fram det optimala instrumentet för att få maximalt värdeutbyte i alla delmoment – kantningen, råsorteringen, justerverket och hyvellinjen.

 

Sedan starten har vi utvecklat och marknadsfört BoardMasterNOVA, BoardMaster HDL, EndSpy, MoistSpy samt övriga BoardMaster-system från FinScan Oy i Sverige och Norge. Vi marknadsför även StickSorter, WaneScan, ScanMate och WoodLive från ADEC Automation AB. Detta gör att vi kan leverera mera kompletta lösningar till sågverken. Tillsammans har vi levererat över 450 optimerings-system till lika många nöjda kunder i 19 länder.

 

Våra sorteringssystem ligger idag i framkant. Vi har över 40 års erfarenhet av värdeoptimerande kamerasorteringar. Systemen är väl kända av de mekanik och automations företag som finns på marknaden vilket borgar för en lyckad och snabb installation.

Service, underhåll och kontinuerlig utbildning är en av våra starka sidor. Vi har idag ett väl utbyggt modernt servicenät med snabb reservdelshantering och färdiga avtal som gör att Ni alltid kan känna er trygga i er sortering. Online-tjänster liksom personliga besök gör att systemen hela tiden presterar sitt yttersta. På så sett får våra användargrupper höra om det senaste och vi får viktig feedback, nyttan att utbyta erfarenheter är enormt viktig i arbetet att få fram det värdefulla utbytet.

 

Vi utvecklar systemen hela tiden utifrån olika marknadskrav och vi har också utvecklat insticksmoduler för olika vidareförädlingsapplikationer som t.ex. hållfasthetssortering, komponentsortering, olika kap och klyvningsfunktioner för att nämna några. I systemet satsar vi på att kunna presentera statistik både som historia och i realtid bättre för att våra kunder lätt skall kunna justera och få fram de optimala lösningarna.

Användargränssnitten måste vara enkla och överskådliga och med dagens teknik kommer vi mycket närmare användaren än förr, t.ex. med mobila enheter som smarta telefoner, stora bildskärmar där all information valbart kan visas gör systemen flexibla och lättanvända.

 

Vi vill skapa mervärde i er verksamhet och på grund av våra flexibla lösningar så spelar det ingen roll om sågverket är litet eller stort. Genom att automatisera, effektivisera och modernisera er process kan vi alltid lägga fokus på maximalt värdeutbyte i alla led, vilket vi brinner för och är specialister på.

 

 

Våra kontor finns i: 

Örbyhus, Nyköping, Åre

Kontakta oss för att bli en av det växande antalet nöjda kunder. 
 

Läs mer: www.finscan.fi/sv

Nyheter

ScanWare växer !

16.11.2017 10:35
I Oktober månad...

StickSorter´s hemsida

01.09.2017 11:03
Vårt senaste...

Setra Trävaror AB, Kastets sågverk investerar i ett BoardMaster HDL-system till råsorteringen

26.08.2017 17:10
Setra Trävaror AB,...

Setra Trävaror AB, Kastets sågverk investerar i ett BoardMaster HDL-system till Justerverket

25.08.2017 18:30
Setra Trävaror AB,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

StickSorter

Sortera bort defekta strön, kvalitetssäkra Er ströläggning

 

        

MoistSpy

Den helt nya fuktmätaren som slår allt annat

EndSpy

Effektiv brädändesanalys